5 podstaw dla nowicjuszy Forex

Początki inwestowania w Forex mogą być dość trudne z powodu wielu pojęć oraz informacji, które należy przyswoić. Nauka inwestowania w waluty wymaga nie tylko czasu i praktyki, ale również zapoznania się z pewnymi zasadami oraz metodami trade Forex, które należy poznać przed świadomym rozpoczęciem handlu walutami.

Zarządzanie pieniędzmi

Zarządzanie pieniędzmi, nazywane również zarządzeniem ryzykiem, jest kluczową strategią, która ma na celu uchronienie inwestora przed utratą zainwestowanego kapitału. Zarządzanie pieniędzmi powinno być podstawą każdej strategii inwestycyjnej. Zrozumienie działania dźwigni finansowych, stosowanie mechanizmu Stop Loss, poznanie punktu wypalenia, a także nieryzykowanie więcej niż 1%-2% wartości kapitału na jednej inwestycji to tylko niektóre z zagadnień, które należy zgłębić.

Analiza techniczna walut

Analiza techniczna, która polega na analizowaniu zmian cen walut w celu określenia możliwych działań w przyszłości jest bardzo obszerna, jednakże poznanie nawet jej podstaw jest bardzo przydatne podczas inwestowania Forex. Nauka interpretacji notowań, trendów, formacji cenowych oraz wskaźników technicznych pozwala lepiej zrozumieć rynek walut i tym samym zwiększyć szanse na zyski.

Rodzaj analizy oraz zbudowana na jej podstawie strategia zależeć będą od indywidualnych upodobań każdego inwestora, dlatego uważne śledzenie rynku i czynników wpływających na kursy walut jest niezmiernie ważne.

Psychologia inwestowania

Analizowanie rynku walutowego nie będzie do końca skuteczne, jeśli pod uwagę nie weźmie się czynników psychologicznych, które wpływają na inwestora. Inwestor musi trzymać się ustalonej przez siebie strategii i nie pozwolić, aby emocje takie jak strach, nadmierna ekscytacja bądź chciwość wpłynęły na jego decyzję.

Racjonalne myślenie i zachowanie przysłowiowej zimnej krwi w stresowych sytuacjach w dużej mierze decydują o naszych zyskach bądź stratach. Jedna ze złotych rad mówi, aby nigdy nie inwestować ponownie w przegrywającą pozycję.

Wybór odpowiedniego brokera

Chociaż kwestia ta często pomijana jest przez osoby początkujące, to nie można przecenić wybrania odpowiedniego brokera. Nierzetelny bądź nieuczciwy broker może unieważniać wszystkie zyski uzyskane dzięki ciężkiej pracy i nauce inwestującego. Ważne jest również wybranie brokera, którego oferta odpowiada naszemu doświadczeniu oraz oczekiwaniom.

Przy wyborze należy przyjrzeć się oprogramowaniu używanemu przez brokera, jego reputacji na rynku oraz obsłudze klienta. Wybór odpowiedniej platformy do inwestycji jest kluczowy i od niego zależeć będą w dużym stopniu nasze zyski bądź straty.

Ustalenie sumy inwestycji

Wszystkim nowicjuszom na rynku Forex poleca się inwestowanie niskimi kwotami oraz naukę na platformach demo. Równie ważny na początku jest wybór niskiej dźwigni i niepodejmowanie wysokiego ryzyka w pierwszych miesiącach handlu walutami. Obeznanie się na rynku walut i inwestowanie mniejszymi kwotami zapewni lepsze zrozumienie Forex i szanse na wyższe zyski w przyszłości.

Należy pamiętać, że wyższe inwestycje nie oznaczają wyższych zysków – jedynie dobrze przemyślane strategie oparte na analizie technicznej oraz podparte psychologią inwestowania i taktykami zarządzania ryzykiem przyniosą oczekiwane zyski.

(Visited 51 times, 1 visits today)